สถานีตำรวจภูธรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

สถานีตำรวจภูธรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Suvarnabhumi Airport Police Station

https://suvarnabhumiairportpolicestation.com/

04 ข้อมูลคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) ของสถานีตำรวจ

คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงาน

ภาระ/หน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงาน

กิจกรรม กต.ตร.สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปี 2566

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 256 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ณ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 กต.ตร.ร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาตำรวจรวจ จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2566 พร้อมมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจที่ร่วมแข่งขัน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ณ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 กต.ตร. มอบเงินสนับสนุนข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ดีในโครงการ ตำรวจดีเด่น เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่

วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 นำโดย พ.ต.อ.จักรพงศ์ นุชผดุงข้าราชการตำรวจสภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและตัวแทน กต.ตร. สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิร่วมพิธีเปิดการรณรงค์ “ผนึกกำลังร่วมใจ ต้านภัยไซเบอร์ ไม่เชื่อ ไม่รีบ ไม่โอน รู้ทันกลโกง” ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ร่วมกับ ตร. ณ ห้อง ศปก.สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Skip to content