สถานีตำรวจภูธรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

สถานีตำรวจภูธรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Suvarnabhumi Airport Police Station

https://suvarnabhumiairportpolicestation.com/

ร่วมประกาศนโยบายการต่อต้านการรับสินบน ณ ห้องประชุม อมรวิวัฒน์ ตำรวจภูธรภาค 1

       วันที่ 7 ก.พ. 2567 เวลา 15.30 น พล.ต.ท.จิรสันต์ แก้วแสงเอก นำข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง ผบช. , ผบก. , รอง ผบก. และ หน.สภ. ทุกนาย ในสังกัด ร่วมประกาศนโยบายการต่อต้านการรับสินบน ณ ห้องประชุม อมรวิวัฒน์ ตำรวจภูธรภาค 1 โดย พ.ต.อ.จักรพงศ์ นุชผดุง ผกก.สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ร่วมกิจกรรม ในที่ประชุมบริหาร ภ.1

การประชุมขับเคลื่อน ITA และตอบแบบประเมิน IIT ของข้าราชการตำรวจ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

        วันที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น.       พ.ต.อ.จักรพงศ์ นุชผดุง ผกก.สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พร้อมด้วย พ.ต.อ.ธวัชชัย แจ่มนุราช ผกก.(สอบสวน) , พ.ต.ท.วีระศักดิ์ เมืองสุวรรณ รอง ผกก.(คฝ.) , พ.ต.ท.พนา พิสูตร รอง ผกก.ป. , พ.ต.ท.คเชนทร์ บุญทวี รอง ผกก.สส. พร้อม สว.ทุกสายงาน มาประชุมชี้แจง รับรู้ และขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วย โดยร่วมกันตอบแบบประเมิน IIT

การจัดประชุม เจ้าหน้าที่ธุรการทุกสายงาน เพื่อติดตามผลการดำเนินการและขับเคลื่อน ผู้รับผิดชอบ ข้อมูล OIT ในด้านต่างๆ

        วันที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น.       พ.ต.อ.จักรพงศ์ นุชผดุง ผกก.สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้มีการจัดประชุม เจ้าหน้าที่ธุรการทุกสายงาน เพื่อติดตามผลการดำเนินการและขับเคลื่อน ผู้รับผิดชอบ ข้อมูล OIT ในด้านต่างๆ โดยให้ผู้รับผิดชอบจัดทำข้อมูลรายงานความคืบหน้า ในกิจกรรม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วย (ITA)   ประจำปีงบประมาณ 2567

สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ร่วมฟังคำแนะนำ จากคณะทำงานขับเคลื่อน ITA ตำรวจภูธร ภ.1

        วันที่ 12 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น.        พล.ต.ต.อภิชาติ วรรณภักดิ์ รอง ผบช.ภ.1 , พ.ต.อ.ประจักร พรหมศิริ รอง ผบก.อก.ภ.1 พร้อมคณะทำงานขับเคลื่อน ITA ภ.1 ได้เดินทางมาให้คำแนะนำและขับเคลื่อนการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & Transparency Assessment : ITA ) ให้ สภ.ในสังกัด ภ.จว.สมุทรปราการ ณ ห้องประชุมชูวงศ์ ชั้น 5 ภ.จว.สมุทรปราการ โดยมี พล.ต.ต.วิชิต บุญชินวุฒิกุล ผบก.ภ.จว.สมุทรปราการ,พ.ต.อ.ชูตระกูล ยศมาดี รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรปราการ,พ.ต.อ.ประภาส มั่นคง รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรปราการ,พ.ต.อ.ธีระ เถระพัฒน์ รอง […]

Skip to content