สถานีตำรวจภูธรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

สถานีตำรวจภูธรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Suvarnabhumi Airport Police Station

https://suvarnabhumiairportpolicestation.com/

จัดอบรม เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส การต่อต้านการทุจริต และ ต่อต้านการรับสินบน

       วันที่ ๒5 ม.ค.๖7 เวลา 13.0๐ น. พ.ต.อ.จักรพงศ์ นุชผดุง ผกก.สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้จัดอบรมข้าราชการตํารวจในสังกัด เรื่องเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส การต่อต้านการทุจริต และ ต่อต้านการรับสินบน

การจัดประชุม เจ้าหน้าที่ธุรการทุกสายงาน เพื่อติดตามผลการดำเนินการและขับเคลื่อน ผู้รับผิดชอบ ข้อมูล OIT ในด้านต่างๆ

        วันที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น.       พ.ต.อ.จักรพงศ์ นุชผดุง ผกก.สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้มีการจัดประชุม เจ้าหน้าที่ธุรการทุกสายงาน เพื่อติดตามผลการดำเนินการและขับเคลื่อน ผู้รับผิดชอบ ข้อมูล OIT ในด้านต่างๆ โดยให้ผู้รับผิดชอบจัดทำข้อมูลรายงานความคืบหน้า ในกิจกรรม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วย (ITA)   ประจำปีงบประมาณ 2567

Skip to content