สถานีตำรวจภูธรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

สถานีตำรวจภูธรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Suvarnabhumi Airport Police Station

https://suvarnabhumiairportpolicestation.com/

023 การจัดการทรัพย์สินของทางราชการของบริจาค
การจัดเก็บของกลางและแนวทางการนำไปปฎิบัติ

การจัดการทรัพย์สินของราชการ ของบริจาค การจัดเก็บของกลาง
และแนวทางการนำไปปฏิบัติ

รายงานผลการปฏิบัติการจัดเก็บทรัพย์สินของทางราชการ และของกลาง

Skip to content