019 การมีส่วนร่วมของหัวหน้าสถานีตำรวจ

การมีส่วนร่วมของหัวหน้าสถานีตำรวจ ITA

การประชุม กต.ตร.สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และชี้แจงการประเมิน ITA ด้าน EIT (2.)ประจำเดือน มี.ค.67

ในวันศุกร์ ที่ 9 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น. นายสุพจน์ พณิชสกุลวัชร์ ประธาน กต.ตร.สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และ พ.ต.อ.จักรพงศ์ นุชผดุง ผกก.สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  พร้อมด้วยคณะกรรมการ กต.ตร.สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามผลการปฎิบัติงาน และพิจารณาการแก้ปัญหาตามความต้องการ/การร้องเรียนของประชาชน และชี้แจงกิจกรรมการประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT(2) โดยประธาน กต.ตร.สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นรายชื่อในการตอบแบบสอบถาม ของ ปปช.

จัดอบรม เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส การต่อต้านการทุจริต และ ต่อต้านการรับสินบน

       วันที่ ๒5 ม.ค.๖7 เวลา 13.0๐ น. พ.ต.อ.จักรพงศ์ นุชผดุง ผกก.สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้จัดอบรมข้าราชการตํารวจในสังกัด เรื่องเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส การต่อต้านการทุจริต และ ต่อต้านการรับสินบน

ร่วมฟังคำแนะนำ จากคณะทำงานขับเคลื่อน ITA ตำรวจภูธร ภ.1

          วันที่ 12 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. พล.ต.ต.อภิชาติ วรรณภักดิ์ รอง ผบช.ภ.1 , พ.ต.อ.ประจักร พรหมศิริ รอง ผบก.อก.ภ.1 พร้อมคณะทำงานขับเคลื่อน ITA ภ.1 ได้เดินทางมาให้คำแนะนำและขับเคลื่อนการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & Transparency Assessment : ITA ) ให้ สภ.ในสังกัด ภ.จว.สมุทรปราการ ณ ห้องประชุมชูวงศ์ ชั้น 5 ภ.จว.สมุทรปราการ โดยมี พล.ต.ต.วิชิต บุญชินวุฒิกุล ผบก.ภ.จว.สมุทรปราการ,พ.ต.อ.ชูตระกูล ยศมาดี รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรปราการ,พ.ต.อ.ประภาส มั่นคง รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรปราการ,พ.ต.อ.ธีระ เถระพัฒน์ รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรปราการ ผกก.ฝอ.ภ.จว.สมุทรปราการ […]

ผกก.สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประกาศเจตนารมณ์ของหน่วยงาน ประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันการและต่อต้านการทุจริตของสถานีและประกาศ เจตนารมณ์ไม่รับของขวัญ และสินบนอื่นใด

       พ.ต.อ.จักรพงศ์ นุชผดุง ผกก.สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประกาศเจตนารมณ์ของหน่วยงาน ประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันการและต่อต้านการทุจริตชองสถานีและประกาศ เจตนารมณ์ไม่รับของขวัญ และสินบนอื่นใด ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ในหน่วยงาน

จัดอบรมข้อการปฏิบัติตนของข้าราชการตํารวจเพื่อรักษา จริยธรรม และจรรยาบรรณตํารวจ

        วันที่ 22 ธ.ค.2566 เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.จักรพงศ์ นุชผดุง ผกก.สภ.ท่าอากาสยานสุวรรณภูมิ จัดอบรมข้าราการตํารวจในสังกัด เรื่อง ข้าราชการตํารวจพึงปฏิบัติตน เพื่อรักษาจริยธรรม ในการประชุมบริหารประจําเดือนของหน่วย

Skip to content