วันที่ 12 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น.
       พล.ต.ต.อภิชาติ วรรณภักดิ์ รอง ผบช.ภ.1 , พ.ต.อ.ประจักร พรหมศิริ รอง ผบก.อก.ภ.1 พร้อมคณะทำงานขับเคลื่อน ITA ภ.1 ได้เดินทางมาให้คำแนะนำและขับเคลื่อนการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & Transparency Assessment : ITA ) ให้ สภ.ในสังกัด ภ.จว.สมุทรปราการ ณ ห้องประชุมชูวงศ์ ชั้น 5 ภ.จว.สมุทรปราการ โดยมี พล.ต.ต.วิชิต บุญชินวุฒิกุล ผบก.ภ.จว.สมุทรปราการ,พ.ต.อ.ชูตระกูล ยศมาดี รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรปราการ,พ.ต.อ.ประภาส มั่นคง รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรปราการ,พ.ต.อ.ธีระ เถระพัฒน์ รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรปราการ ผกก.ฝอ.ภ.จว.สมุทรปราการ , หน.สภ.ในสังกัด ภ.จว.สมุทรปราการ , สว.อก.ในสังกัด และเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้รับผิดชอบ ITA ของ ทุก สภ.ในสังกัด เข้าร่วมรับฟังการให้คำแนะนำและขับเคลื่อนการดำเนินการดังกล่าว

Skip to content