สถานีตำรวจภูธรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

สถานีตำรวจภูธรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Suvarnabhumi Airport Police Station

https://suvarnabhumiairportpolicestation.com/

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์

ตำรวจท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รอบรู้ทุกด้าน

บริการด้วยใจ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน

พันธกิจ

1. ถวายอารักขารักษาความปลอดภัยองค์พระมหากษัตริย์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศ์ศานุวงศ์
2. บังคับใช้กฎหมายและอำนวยความยุติธรรมทางอาญา
3. รักษาความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อยในราชอาณาจักร

Skip to content