สถานีตำรวจภูธรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

สถานีตำรวจภูธรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Suvarnabhumi Airport Police Station

https://suvarnabhumiairportpolicestation.com/

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.30 น.

นาย วีระชัย ลีลาเลอเกียรติ ประธาน กต.ตร.,พ.ต.อ.จักรพงศ์ นุชผดุง ข้าราชการตำรวจ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และคณะ กต.ตร.สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ร่วมประชุม กต.ตร.
ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น2 สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ(ส่วนหลัง) เพื่อรับฟังปัญหาและหาแนวทางการแก้ปัญหา เพื่อพัฒนาปรับปรุงการให้บริการแก่ประชาชน
Skip to content