พ.ต.อ.จักรพงศ์ นุชผดุง ผกก.สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประกาศเจตนารมณ์ของหน่วยงาน ประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันการและต่อต้านการทุจริตชองสถานีและประกาศ เจตนารมณ์ไม่รับของขวัญ และสินบนอื่นใด ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ในหน่วยงาน

Skip to content