วันที่ 22 ธ.ค.2566 เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.จักรพงศ์ นุชผดุง ผกก.สภ.ท่าอากาสยานสุวรรณภูมิ จัดอบรมข้าราการตํารวจในสังกัด เรื่อง ข้าราชการตํารวจพึงปฏิบัติตน เพื่อรักษาจริยธรรม ในการประชุมบริหารประจําเดือนของหน่วย

Skip to content