ในวันศุกร์ ที่ 9 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น.
       นายสุพจน์ พณิชสกุลวัชร์ ประธาน กต.ตร.สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และ พ.ต.อ.จักรพงศ์ นุชผดุง ผกก.สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  พร้อมด้วยคณะกรรมการ กต.ตร.สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามผลการปฎิบัติงาน และพิจารณาการแก้ปัญหาตามความต้องการ/การร้องเรียนของประชาชน และชี้แจงกิจกรรมการประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT(2) โดยประธาน กต.ตร.สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นรายชื่อในการตอบแบบสอบถาม ของ ปปช.

Skip to content