วันที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น.
       พ.ต.อ.จักรพงศ์ นุชผดุง ผกก.สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้มีการจัดประชุม เจ้าหน้าที่ธุรการทุกสายงาน เพื่อติดตามผลการดำเนินการและขับเคลื่อน ผู้รับผิดชอบ ข้อมูล OIT ในด้านต่างๆ โดยให้ผู้รับผิดชอบจัดทำข้อมูลรายงานความคืบหน้า ในกิจกรรม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วย (ITA)   ประจำปีงบประมาณ 2567

Skip to content